ISO/TS 22163 (IRIS)

IRIS (International Railway Industry Standard) czyli międzynarodowy standard dla przemysłu kolejowego utworzony przez UNIFE (Union des Industries Ferroviaires Européennes,
the Association of the European Rail Industry).
 
W maju 2017 roku standard IRIS został przekształcony w specyfikację techniczną ISO/ TS 22163:2017.
 
W ramach UNIFE została powołana grupa robocza (IRIS group) w celu zdefiniowania i upowszechnienia standardu zarządzania specyficznego dla przemysłu kolejowego i opartego na normie ISO 9001. W skład komitetu sterującego IRIS wchodzą między innymi takie firmy jak:  BOMBARDIER TRANSPORTATION, SIEMENS, Ansaldobreda, Knorr-Bremse, CAF, ALSTOM i inne znane firmy branży kolejowej.
 
Standard został stworzony dla samooceny przedsiębiorstw oraz niezależnej oceny przez zewnętrzne jednostki certyfikujące akredytowane przez UNIFE. Aktualna lista jednostek akredytowanych przez UNIFE znajduje się na stronie http://www.iris-rail.org/
 
Korzyści wynikające z wdrożenia oraz certyfikacji IRIS:

  • Wzrost jakości i bezpieczeństwa w ramach całego łańcucha dostaw
  • Odpowiednie, jasno określone wymagania zaakceptowane przez wszystkie zainteresowane strony jako integralna część zarządzania we wszystkich firmach w branży kolejowej
  • Rzetelna ocena przez niezależne jednostki certyfikujące
  • Światowa rozpoznawalność w przemyśle kolejowy

Więcej informacji na:
 
http://www.unife.org/
http://iris-rail.org/ 
https://www.iso.org