Certyfikat Systemu Zarządzania jakością ISO 9001

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 7.01.2021 r., firma BiuroNorma Sp. z o.o. otrzymała Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością potwierdzający zgodność świadczonych usług z wymogami normy ISO 9001:2015.
Obszar działania objętego certyfikatem to:
1. Konsultacje i szkolenia z zakresu wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania.
2. Analizy ekonomiczne.

Certyfikat Systemu Zarządzania jakością ISO 9001 jest światowym standardem zarządzania przedsiębiorstwem potwierdzającym najwyższą jakość świadczonych usług oraz orientację na klienta.
Jednostką prowadzącą proces certyfikacji jest Bureau Veritas Certification.