ISO 28000

Bezpieczeństwo łańcucha dostaw według ISO 28000

Grupa norm serii ISO 28000 koncentruje się na zagadnieniach bezpieczeństwa łańcucha dostaw – nie tylko dla firm logistycznych.
Głównym celem standardu jest identyfikacja ryzyka związanego z fizycznym przemieszczaniem towarów. Lista zagrożeń powinna obejmować zarówno problemy jakie mogą wystąpić w związku z zakłóceniami przepływu towarów, jak i być nimi wywołane.
Seria norm ISO 28000 obejmuje wymagania oraz najlepsze praktyki z zakresu bezpieczeństwa opisnae w następujących dokumentach:

  • ISO 28000:2007 — Specification for Security Management Systems for the supply chain
  • ISO 28004:2007— Guidelines for the implementation of ISO 28000
  • ISO 28001:2007— Best practices for implementing supply chain security, assessments and
    plans — Requirements and guidance

Zespół ekspertów naszej firmy wykorzystuję wiedzę z zakresu przewozu materiałów niebezpiecznych, bezpieczeństwa magazynów, środku transportu oraz przepływu informacji w celu skutecznego zapobiegania zakłóceniom w przepływie towarów.