BIURONORMa Sp. z o.o.

ul. Opolska 22/312
40-084 Katowice 
 
Telefony:
Sekretariat: 575 222 342
Grzegorz Kaczmarek: 608 581 500 

sekretariat@biuronorma.com