Zapraszamy na szkolenie doskonalące dla audytorów, specjalistów i właścicieli procesów

Informacje organizacyjne:

 1. Termin szkolenia 14-15.11.2019 Chorzów
 2. Pokoje jednoosobowe, zarezerwowane od 13.11.2019
 3. Wyżywienie i noclegi w cenie
 4. Komplet materiałów otrzymacie Państwo na miejscu

Program szkolenia:

Faza przygotowawcza:

Dzień pierwszy na miejscu:

 1. Techniki audytowania – różnice w podejściu audyt tradycyjny a audyt ISO/TS 22163, doświadczenie z pierwszego cyklu certyfikacji i wizyt kontrolnych
 2. Omówienie wybranych punktów standardu ISO/TS 22163 jak poprawić efektywność systemu. Project management jako podstawa każdego z systemów
 3. Metody oceny procesów , w tym metodyka opracowania celów jakości i KPI

 Dzień drugi na miejscu:

 1. Najlepsze praktyki dotyczące audytowania systemów zarządzania wg wytycznych normy
  ISO 19011.
 2. Ćwiczenia z zakresu audytowania – dla audytorów i audytowanych
 3. Obliczanie wartości ryzyka oraz szansy
 4. Egzamin pisemny dla kandydatów na audytorów