Zapraszamy na szkolenie doskonalące dla audytorów, specjalistów i właścicieli procesów

DWA TERMINY !!!


Szkolenie prowadzone jest w formie analizy przypadków.

Informacje organizacyjne:

1.     
Termin szkolenia 5-6 września oraz 9-10 września, Witów

2.     
Pokoje jednoosobowe, zarezerwowane  od 4(lub 8).09.2019

3.     
Wyżywienie i noclegi w cenie

4.     
Komplet materiałów otrzymacie Państwo na miejscu

Program szkolenia:
Faza przygotowawcza:

Dzień pierwszy na miejscu:

1.     
Techniki audytowania – różnice w podejściu audyt tradycyjny a audyt ISO/TS 22163, doświadczenie z pierwszego cyklu certyfikacji i wizyt kontrolnych

2.     
Omówienie wybranych punktów standardu ISO/TS 22163 jak poprawić efektywność systemu. Project management jako podstawa każdego z systemów

3.     
Metody oceny procesów , w tym metodyka opracowania celów jakości i KPI

 Dzień drugi na miejscu:

1.     
Najlepsze praktyki dotyczące audytowania systemów zarządzania wg wytycznych normy
ISO 19011.

2.     
Ćwiczenia z zakresu audytowania –  dla audytorów i audytowanych

3.     
Obliczanie wartości ryzyka oraz szansy

4.     
Egzamin pisemny dla kandydatów na audytorów