ISO/TS 22163

Pierwszego września UNIFE zaktualizowało oprogramowanie, używane podczas ocen zgodności ISO/TS 221613. Wyniki wszystkich prowadzonych aktualnie audytów umożliwiają podjęcie decyzji o przyznaniu statusu SREBRNEGO lub BRĄZOWEGO. Zgodnie z opublikowanymi zasadami od maja 2020 firmy będą uzyskiwać status adekwatny do wyników audytu.