Systemy Zarządzania i Certyfikaty

ISO 9001, IRIS, ISO 14001, ISO 50001, EMAS, PN-N-18001, SQAS, OHSAS, ISO 22000 (HACCP) , PN 17100 , ISO 27001,ESAD, GMP+, IFS, TAPA, CSR, Świadectwa charakterystyki energetycznej.

Nasi konsultanci posiadają uprawnienia audytorskie, doświadczenie wynikające z konsultowania oraz obserwacji procesów certyfikacji. Zamów wycenę.

Obsługa Środowiska

Na Państwa zlecenie realizujemy wszelkie obowiązki wynikające z przepisów prawa ochrony środowiska, przygotowujemy deklaracje, obliczamy wysokość opłat, prowadzimy korespondencję z organami administracji państwowej. Zamów wycenę.

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie BHP:
- Zadania służby BHP
    w przedsiębiorstwie.
- Szkolenia wstępne.
- Szkolenia okresowe.
- Ocena ryzyka zawodowego.
- Audyty bezpieczeństwa.
- I wiele innych...

Kursy ADR

- Szkolenia kierowców.
- Ocena zgodności z przepisami.
- Szkolenia dla DGSA.
- Usługi doradcy ADR.